PHP操作ZIP删除、提取、增加文件

记录 | php, zip

PHP ZipArchive函数操作,即使不是zip也可以当作zip来处理,比如apk。


从zip压缩文件中提取文件

<?php 
/* 
php 从zip压缩文件中提取文件 
*/
$zip = new ZipArchive; 
if ($zip->open('jQuery五屏上下滚动焦点图代码.zip') === TRUE) {//中文文件名要使用ANSI编码的文件格式 
  $zip->extractTo('foldername');//提取全部文件 
  //$zip->extractTo('/my/destination/dir/', array('pear_item.gif', 'testfromfile.php'));//提取部分文件 
  $zip->close(); 
  echo 'ok'; 
} else { 
  echo 'failed'; 
} 
?>

从一个zip压缩文件中删除文件

<?php 
/* 
php 从一个zip压缩文件中删除文件 
*/
$zip = new ZipArchive; 
if ($zip->open('ajaxupload.zip') === TRUE) { 
  $zip->deleteName('file.txt');//删除文件 
  $zip->deleteName('testDir/');//删除文件夹 
  $zip->close(); 
  echo 'ok'; 
} else { 
  echo 'failed'; 
} 
?>

添加一个文件到zip压缩文件中

<?php 
/* 
php 添加一个文件到zip压缩文件中 
*/
$zip = new ZipArchive; 
if ($zip->open('ajaxupload.zip') === TRUE) {//ajaxupload.zip 是已经存在的zip文件,注意中文文件名要注意编码问题 
  $zip->addFile('33.xml');//添加新的文件 
  $zip->close(); 
  echo 'ok'; 
} else { 
  echo 'failed'; 
} 
?>

转载自:https://www.jb51.net/article/62099.htm

吴尼玛

computer loser

可能感兴趣的文章

宝塔安装SSH2拓展

宝塔安装SSH2拓展

August 22nd , 2020
PHP三元运算符

PHP三元运算符

March 10th , 2020
点击撰写评论